top of page

Hva er TOGPRAT?

Vi inviterer representanter fra alle miljøer som kan bidra med sin innsikt til å utvikle og forbedre hvordan vi forvalter alt rullende materiell i Norge. Deltakerne hentes gjerne fra bl.a. produsenter av rullende materiell, myndigheter, operatører, vedlikeholdere, forskningsmiljø og andre med god kunnskap om tog, trikk og t-bane.
Seminaret er i første rekke rettet mot aktører i den norske bransjen for rullende materiell og alle som jobber i denne delen av jernbanesektoren og som kan tenke seg å dele sine erfaringer, bygge et fremtidsrettet nettverk og gjennom dette forbedre måten bransjen jobber på og bidraget vi gjør til samfunnet.

 

Har du spørsmål vedrørende seminaret?

Ta kontakt med Sara.Lyons@Unstad.com.

bottom of page