AI/digitalisering og rullende materiell - Hva er mulighetsrommet?

Oslo, 26. september 2019

Formål

image

Prosessen med å digitalisere operasjonen av norske tog, trikker og t-banen vil pågå i flere år fremover. Kunstig intelligens vil få flere og flere bruksområder også i vår bransje. Har aktørene den nødvendige kompetansen til å omfavne nye teknologier med trygghet om at beslutningene og påfølgende prosjekt har stor sannsynlighet for å lykkes? Vi tar et blikk på hva som er oppnådd så langt og hvilke planer som legges for tiden som kommer. Vi samler både faglig kompetanse og kritiske røster for å diskutere mulige scenarier.

Togprat er et årlig og uavhengig seminar i bransjen for rullende materiell. Hensikten er læring og diskusjon på tvers av fagdisipliner, bransjeaktører og beslutningsnivå. Møt opp, lær og bring ditt perspektiv med til en aktiv dialog!

image

Presentasjoner

image

Samarbeidspartnere

image

Påmelding

image

Påmelding stengt.

Årets arrangement har vært.


Hosted By

logoContact Info:

togprat@prose.one